Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o.

Opavská 57, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 48392219, DIČ: CZ48392219, e-mail: osoblazka@seznam.cz, web: www.osoblazka.cz


Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o.

 Stáhnout

 

Proč si mám ODISku pořídit?

 

 • Mohu výhodněji cestovat.
 • S ODISkou jsou vybrané druhy jízdného levnější. Aktuálně se to týká dlouhodobých časových jízdenek pro ostravské tarifní zóny č. 1, 2, 3 a 4 a jednotlivého jízdného v regionálních autobusech a ve vybraných městech při využití elektronické peněženky. Cestující může také v případě využívání ODISky ušetřit při přestupech.
 •  
 • V peněžence mám jenom jednu průkazku.
 • ODISka nahrazuje jak samotnou dlouhodobou časovou jízdenku, tak průkaz s výjimkou celostátně platných žákovských průkazů. Všechny informace jsou nahrány na ODISce.
 •  
 • Nemusím se starat o peníze.
 • V případě využívání elektronické peněženky po jednorázovém vložení hotovosti na ODISku již dále hotovost cestující neřeší a využívají tu, vloženou na ODISku.
 •  
 • Při ztrátě nebo krádeži o dlouhodobou časovou jízdenku nebo výši elektronických peněz na elektronické peněžence ODISky nepřijdu.
 • Cestující se nemusí obávat, že o svou dlouhodobou časovou jízdenku nebo o výši elektronických peněz na elektronické peněžence ODISky přijde v případě ztráty nebo krádeže. Podmínkou je blokace karty ze strany cestujícího, přičemž karta je skutečně zablokována nejpozději do tří dnů od požadavku cestujícího.
 •  
 • Jednotlivé jízdné mohu hradit z elektronické peněženky ODISky také v autobusech dopravce Osoblažské dopravní společnosti s r.o., ARRIVA MORAVA a.s. a TQM-holding s.r.o. na území jiných krajů.
 • Na ODISce si mohu aktivovat produkt Karta ČD a také další aplikace standardně nabízené pro bezkontaktní čipovou kartu dopravce České dráhy, a.s. In Karta.

 

Pro cestování spoji na území Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a také ve vlacích Českých drah, a.s. po celé České republice mohou cestující využívat pouze jednu bezkontaktní čipovou kartu a to právě ODISku s aktivovaným produktem Karta ČD.

 


Kde si o ODISku požádám?

 • Vydavateli ODISky jsou k 1. 8. 2014 tři dopravci působící v Moravskoslezském kraji a to Dopravní podnik Ostrava a.s., ARRIVA MORAVA a.s. a TQM-holding s.r.o. Jednotliví dopravci se mírně liší v postupu pro získání ODISky. Od 1. 9. 2014 bude vydavatelem ODISky také Městský dopravní podnik Opava, a.s. a Osoblažská dopravní společnost s r.o.
 • Základní možností je osobní podání žádosti na kontaktních místech jednotlivých dopravců. Cestující v tomto případě odevzdá „Žádost o vydání ODISky“ a „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, uhradí poplatek za vydání ODISky a v případě, že žádá o některý druh slevy (dítě, žák, student, důchodce, …), doloží nárok na tuto slevu dle tarifu ODIS.
 • Druhou možností, jak cestující může o ODISku požádat, je využít e-shop ODISky vydavatele Dopravní podnik Ostrava a.s. provozovaný společností Koordinátor ODIS s.r.o. na adrese ekarta.dpo.cz.
 • Pokud je žadatelem o ODISku dítě do 15 let nebo osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo omezená ve způsobilosti k právním úkonům, předkládá žádost zákonný zástupce žadatele o ODISku.

 


Kolik mě ODISka bude stát a jak dlouho mi vydrží?

Poplatek za vydání ODISky činí 130 Kč, její platnost je omezena maximálně na 6 let a záruka je stanovena na 2 roky od vyrobení ODISky, podmínky platnosti se však u jednotlivých vydavatelů mírně liší. Pro zachování funkčnosti karty je však nutné dodržovat pravidla daná návodem pro pořízení a využívání bezkontaktní čipové karty ODISka.

 

 

 

 

 


Kdy ODISku získám?

Maximální doba pro vystavení ODISky je 21 dnů. Doba vystavení se řídí podmínkami jednotlivých vydavatelů ODISky. ODISka je po převzetí ihned aktivní.

 


Pokud již mám ODISku, kde si koupím jízdenku?

a) Dlouhodobé časové jízdenky zakoupím:

v prodejnách:

Osoblažské dopravní společnosti s r.o.

Dopravní podnik Ostrava a.s.,
Městský dopravní podnik Opava, a.s.
České dráhy, a.s.,
ARRIVA MORAVA a.s.,
TQM-holding s.r.o.

ve vozidlech:

Osoblažské dopravní společnosti s r.o.

TQM-holding s.r.o.,
GW Train Regio a.s.

Ve vozidlech dopravce ARRIVA MORAVA a.s. je možné zakoupit pouze navazující dlouhodobé časové jízdenky, tzn. poprvé je nutné dlouhodobé časové jízdenky zakoupit v některé z prodejen jednotlivých dopravců.

v e-shopu

Na e-shopu ODISky vydavatele Dopravní podnik Ostrava a.s. (ekarta.dpo.cz) lze zakoupit dlouhodobé časové jízdenky pouze na karty vydavatele Dopravní podnik Ostrava a.s.

 

b) Jednotlivé jízdné zakoupím

Vždy ve vozidle u řidiče ve spojích dopravců

Osoblažské dopravní společnosti s r.o.

ARRIVA MORAVA a.s.

TQM-holding s.r.o.

Městský dopravní podnik Opava, a.s.

 a to z elektronické peněženky. Z elektronické peněženky je možné uhradit také nákup krátkodobých časových jízdenek Ostrava XXL v prodejnách Dopravního podniku Ostrava a.s. Výdej jednotlivého jízdného ve vozidlech Městského dopravního podniku Opava, a.s. se řídí tarifními podmínkami MDPO.

 


Co je to elektronická peněženka?

Elektronická peněženka je stav elektronických peněz zaznamenaných v paměti ODISky. Minimální vklad na elektronickou peněženku je 100 Kč. Maximální hodnota uložených peněz na EP je 3 000 Kč.

Co si za elektronické peníze koupím?

Cestující může využívat elektronické peníze vložené na ODISku pro nákup:

 • dlouhodobých časových jízdenek („měsíčníků“) v prodejnách Dopravního podniku Ostrava a.s. a TQM-holding s.r.o. a ve vozidlech Osoblažské dopravní společnosti s r.o., TQM holding a.s. a GW Train Regio a.s.
 • krátkodobých časových jízdenek pro tarifní oblast Ostrava XXL v prodejnách Dopravního podniku Ostrava a.s. a ve vozidlech ARRIVA MORAVA a.s. a TQM-holding s.r.o.
 • jednotlivých jízdenek pro tarifní oblast REGION ve vozidlech dopravců Osoblažské dopravní společnosti s r.o.,  ARRIVA MORAVA a.s. a TQM-holding a.s. a jednotlivých jízdenek pro tarifní oblast MĚSTO Bruntál, Český Těšín, Krnov a Třinec ve vozidlech dopravce ARRIVA MORAVA a.s.
 • jednotlivých jízdenek dle tarifních podmínek Městského dopravního podniku Opava, a.s. v jeho vozidlech.

 

 

 

 

 


Jak si mohu vložit peníze na elektronickou peněženku?

Peníze je možné na elektronickou peněženku vložit v prodejnách jízdních dokladů Dopravního podniku Ostrava a.s., Městského dopravního podniku Opava, a.s., ARRIVA MORAVA a.s., TQM-holding s.r.o. a ve vozidlech dopravců Osoblažské dopravní společnosti s r.o., ARRIVA MORAVA a.s., TQM-holding s.r.o. a GW Train Regio a.s.

 


Kdy, kde a jak mohu cestovat?

Schéma možností cestování s ODISkou

a) Dlouhodobé časové jízdné

Kde mohu cestovat s dlouhodobou časovou jízdenkou na ODISce?

S dlouhodobou časovou jízdenkou zakoupenou v prodejně nebo ve vozidle na ODISku je možné cestovat u dopravců:

 • Osoblažská dopravní společnost s r.o.
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.,
 • Městský dopravní podnik Opava, a.s.,
 • ARRIVA MORAVA a.s.,
 • TQM-holding s.r.o.,
 • České dráhy, a.s.,
 • GW Train Regio a.s.,

U všech ostatních dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS je ODISka platná pouze v kombinaci s potvrzením o zakoupení dlouhodobé časové jízdenky vydaným dopravcem.

Kde mohu cestovat s jízdenkou zakoupenou v e-shopu?

S dlouhodobou časovou jízdenkou zakoupenou v e-shopu je možné cestovat všemi spoji linek číselné řady 1 – 113.

Co mám dělat, když chci cestovat i jinými linkami?

V tomto případě je nutné si dlouhodobou časovou jízdenku zakoupenou v e-shopu nahrát na ODISku. Nahrání dlouhodobé časové jízdenky zakoupené na e-shopu může proběhnout přes zařízení přepravního kontrolora ve vozidlech na linkách č. 1 – 113, jinak tak lze učinit přiložením ODISky k informačnímu terminálu umístěnému ve vybraných prodejnách Dopravního podniku Ostrava a.s. Následně lze cestovat všemi spoji dopravců:

 • Osoblažská dopravní společnost s r.o.
 • Dopravní podnik Ostrava a.s.,
 • Městský dopravní podnik Opava, a.s.,
 • ARRIVA MORAVA a.s.,
 • TQM-holding s.r.o.,
 • České dráhy, a.s.,
 • GW Train Regio a.s..

b) Jednotlivé jízdné

Kdy mohu využít peníze vložené na elektronickou peněženku?

Peníze vložené na elektronickou peněženku může cestující využít ve všech vozidlech dopravců Osoblažská dopravní společnost s r.o., Městský dopravní podnik Opava, a.s., ARRIVA MORAVA a.s. a TQM-holding s.r.o. ihned po tom, co jsou peníze na elektronickou peněženku vloženy. Ve vozidlech dopravců ARRIVA MORAVA a.s. a TQM-holding s.r.o. je možné peníze vložené na elektronickou peněženku využít také na území jiných krajů.

Jedinou podmínkou je mít dostatečný obnos elektronických peněz pro plánovanou cestu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jak probíhá odbavení?

a) Ve městě (cestování linkami dopravce ARRIVA MORAVA a.s. v rámci tarifních oblastí
MĚSTO Bruntál, MĚSTO Český Těšín, MĚSTO Krnov, MĚSTO Třinec)

1. Cestující nastoupí do vozidla předními dveřmi.
2. V případě, že vozidlo dále pokračuje do tarifní oblasti REGION či do jiné tarifní oblasti MĚSTO cestující oznámí řidiči svou výstupní zastávku.
3. Přiloží ODISku na určené místo.
4.
4.1. V případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce pro příslušnou tarifní oblast MĚSTO vydá zařízení kontrolní lístek či zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky.
4.2. V případě platby z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifu pro příslušnou tarifní oblast MĚSTO a zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 30 minut od nástupu do vozidla.
5. Při přestupu do 30 minut od nástupu do předchozího vozidla v tarifní oblasti MĚSTO je cestujícímu snížena cena jízdenky o výši základní sazby.

V ostatních tarifních oblastech MĚSTO a u ostatních dopravců jsou cestující odbaveni za jednotlivé jízdné REGION.

 

b) Ve městě (cestování linkami dopravce Městský dopravní podnik Opava, a.s. v celé jeho síti)

1. Cestující nastoupí do vozidla předními dveřmi.
2. Přiloží ODISku na určené místo.
3.
3.1. V případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce pro příslušnou tarifní oblast MĚSTO vydá zařízení zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky.
3.2. V případě platby z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifu Městského dopravního podniku Opava, a.s. a zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 30 minut od nástupu do vozidla.
4. Při přestupu do 30 minut od nástupu do předchozího vozidla Městského dopravního podniku Opava, a.s. je cestujícímu snížena cena jízdenky dle tarifu.

 

c) Ve městě (cestování linkami dopravce ARRIVA MORAVA a.s. v rámci tarifní oblasti Ostrava XXL)

1. Cestující nastoupí do vozidla předními dveřmi.
2. Cestující oznámí řidiči svou výstupní zastávku v rámci tarifní oblasti Ostrava XXL.
3. Přiloží ODISku na určené místo.
4.
4.1. V případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce pro příslušnou zónu tarifní oblasti OSTRAVA XXL vydá zařízení kontrolní lístek či zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky.
4.2. V případě platby z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifu pro tarifní oblast OSTRAVA XXL dle doby jízdy spoje na výstupní zastávku požadovanou cestujícím.
4.3. V případě jízdy v trase, pro jejíž část má cestující zakoupenu dlouhodobou časovou jízdenku, musí být odbavení provedeno dvakrát. Cestující se zvlášť odbaví na svou dlouhodobou časovou jízdenku v úseku zastávek, pro něž má cestující jízdenku zakoupenu (dle bodu 4.1) a zvlášť si zakoupí krátkodobou časovou jízdenku OSTRAVA XXL pro úsek, pro něž dlouhodobu časovou jízdenku zakoupenu nemá. (dle bodu 4.2)
5. V případě požadavku jízdenky s délkou platnosti delší než té, která vychází z jízdního řádu, nahlásí cestující požadavek řidiči, následně přiloží ODISku na určené místo.

V případě požadavku na zakoupení „žákovské nebo studentské“ jednotlivé jízdenky, musí být na kartě uložen profil odpovídající požadavku. Cestující musí tento požadavek nahlásit předem a doložit průkazem dle výměru MF dle platného Tarifu ODIS.

 

d) Ve městě (cestování linkami dopravce TQM-holding s.r.o. v rámci tarifní oblasti Ostrava XXL)

1. Cestující nastoupí do vozidla předními dveřmi.
2.
2.1. V případě požadavku jízdy s platnou dlouhodobou časovou jízdenkou na ODISce pro příslušnou zónu tarifní oblasti OSTRAVA XXL vydá zařízení po přiložení ODISky na určené místo kontrolní lístek či zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky.
2.2. V případě požadavku na platbu z elektronické peněženky musí cestující řidiči nahlásit požadavek na nákup jízdenky pro tarifní oblast OSTRAVA XXL a následně přiložit ODISku k zařízení.
2.3. V případě jízdy v trase, pro jejíž část má cestující zakoupenu dlouhodobou časovou jízdenku, musí být odbavení provedeno dvakrát. Cestující se zvlášť odbaví na svou dlouhodobou časovou jízdenku v úseku zastávek, pro něž má cestující jízdenku zakoupenu (dle bodu 2.1) a zvlášť si zakoupí krátkodobou časovou jízdenku OSTRAVA XXL pro úsek, pro něž dlouhodobu časovou jízdenku zakoupenu nemá. (dle bodu 2.2)

V případě požadavku na zakoupení „žákovské nebo studentské“ jednotlivé jízdenky, musí být na kartě uložen profil odpovídající požadavku. Cestující musí tento požadavek nahlásit předem a doložit průkazem dle výměru MF dle platného Tarifu ODIS.

 

e) V regionu (cestování do, z, přes nebo v rámci tarifní oblasti REGION)

1. Cestující nastoupí do vozidla předními dveřmi.
2. Cestující oznámí řidiči svou výstupní zastávku.
3. Přiloží ODISku na určené místo.
4.
4.1. V případě platné dlouhodobé časové jízdenky na ODISce pro příslušné zóny vydá zařízení kontrolní lístek či zvukovou informaci o platnosti dlouhodobé časové jízdenky.
4.2. V případě platby z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifu pro jednotlivé jízdné REGION a zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 30 minut od času plánovaného výstupu cestujícího. V potaz se bere i případné zpoždění spoje při nákupu jízdenky.
4.3. V případě jízdy v trase, pro jejíž část má cestující zakoupenu dlouhodobou časovou jízdenku, jsou platné tarifní zóny uznány a z elektronické peněženky zařízení odečte cenu dle tarifu pro jednotlivé jízdné REGION za úsek bez platné dlouhodobé časové jízdenky, na ODISku se zapíše nárok na zvýhodněný přestup v délce 30 minut od času plánovaného výstupu cestujícího. V potaz se bere i případné zpoždění spoje při nákupu jízdenky.
5. Při přestupu do 30 minut od výstupu z předchozího vozidla je cestujícímu snížena cena jízdenky o výši základní sazby.

V případě požadavku na zakoupení „žákovské nebo studentské“ jednotlivé jízdenky, musí být na kartě uložen profil odpovídající požadavku. Cestující musí tento požadavek nahlásit předem a doložit průkazem dle výměru MF dle platného Tarifu ODIS.

 


Jakou jízdenku dostanu?

Platba jízdného z elektronické peněženky se s výjimkou cestování na jednotlivé jízdné v MHD Opava a MHD Studénka řídí Tarifem ODIS stejně jako platba v hotovosti. Cestující se tak v rámci tarifní oblasti REGION přepravuje za jednotlivé jízdné REGION, které je složeno ze základní sazby, jež je vždy shodná, a jednotlivých tarifních úseků. Čím dále cestující jede, tím je pro něj jeden kilometr cesty levnější. Při přestupu do 30 minut od výstupu z předchozího spoje se navíc základní sazba znovu nehradí.

Při cestování v rámci jedné tarifní oblasti MĚSTO (pouze u dopravce ARRIVA MORAVA a.s.), či OSTRAVA XXL je cestující odbaven dle tarifu platného pro tuto oblast. V rámci vybraných tarifních oblastí MĚSTO (Bruntál, Český Těšín, Krnov, Třinec) navíc cestující při jízdě s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. při přestupu do 30 minut od nástupu do předchozího spoje nehradí znovu základní sazbu.

Při cestování z tarifní oblasti MĚSTO (resp. OSTRAVA XXL) do jiné tarifní oblasti MĚSTO či do oblasti REGION je cestující vždy odbaven jako v případě cesty v rámci tarifní oblasti REGION.Mohu z elektronické peněženky někomu jinému koupit jednotlivou jízdenku?

Cestující ze své elektronické peněženky může zakoupit jednotlivé jízdenky také spolucestujícím. Jediný rozdíl je v tom, že spolucestující ztrácí nárok na možnost výhodného přestupu na další spoj. Počet spolucestujících není omezen.

 


Co je to produkt „Karta ČD“? Jak si jej pořídím?


Karta ČD

Elektronický produkt Karta ČD je určen těm cestujícím, kteří využívají služeb Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS a také chtějí využívat některé slevy a výhody, které nabízí čipová karta Českých drah(In Karta).S Kartou ČD je možné nahrání slevových aplikací a jízdních dokladů Českých drah přímo na ODISku. S ODISkou je pak možné využívat výhody nejen při cestování v ODIS, ale i při cestování vlaky Českých drah na celém území České republiky. Cestující tak poprvé v ČR mohou mít tuto aplikaci na jiné kartě, než standardní kartě ČD a praktický význam je ve slučování různých karet do jedné.Pořízení

Aktivace Karty ČD na ODISku je prováděna na počkání a bezplatně po předložení žádosti o In Kartu s fotografií, přičemž je možná v některé z osobních pokladen Českých drah vybraných železničních stanic na území ODIS. Následně je možné si na Kartu ČD zakoupit a nahrát některou z nabízených aplikací nebo jízdních dokladů dle tarifu Českých drah, a.s. Kartu ČD nelze nahrát na ODISky anonymní a náhradní. Aktuální seznam železničních stanic, ve kterých je možno v čipové kartě ODIS aktivovat Kartu ČD, je dostupný na webových stránkách Českých drah a.s.


Rozdíly oproti In Kartě

 • na Kartě ČD není dostupná elektronická peněženka Českých drah, a nelze tedy využívat bonusový věrnostní program Českých drah,
 • pro zaplacení produktů Českých drah (jízdenky, aplikace, aj.) nelze použít peněženku ODISky,
 • není možné využít nabídky „Rail plus“ opravňující k poskytování slev u mezinárodních jízdenek,
 • na Kartu ČD nelze zakoupit aplikaci „IN 25 START“,
 • obsah produktu Karta ČD je dostupný pouze na zařízeních Českých drah,
 • produkt Karta ČD nelze převést na jiného držitele, současným uživatelům In Karet nelze převést obsah jejich karet na ODISku.

Využívání aplikací a jízdních dokladů na Kartě ČD a uplatnění práva z přepravní smlouvy (reklamace) týkající se aplikací a jízdních dokladů na Kartě ČD se řídí Smluvními přepravními podmínkami Českých drah pro veřejnou drážní osobní dopravu, tarify Českých drah popř. dalšími pravidly, která jsou k nalezení na webových stránkách Českých drah, a.s.

Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz

Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.

 

 

Novinky

 

           

Kontakt

Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o.,  Opavská 57, 794 01 KRNOV, Jednatel: Jiří Zedek, tel: +420 724 607 407, mail : j.zedek@osoblazka.cz, tel: +420 554 612 206, fax: +420 554 645 450

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies