Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o.

Opavská 57, 794 01 Krnov, Česká republika, IČ: 48392219, DIČ: CZ48392219, e-mail: osoblazka@seznam.cz, web: www.osoblazka.cz


Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o.

Stáhnout

ODISKA - základní informace

ODISKA je jednotná bezkontaktní čipová karta určená pro postupné využití všemi dopravci v Moravskoslezském kraji k bezhotovostnímu odbavení cestujících. Cestující mohou podávat žádosti o vystavení bezkontaktní čipové karty ODISKA osobně v přepravní informační kanceláři Osoblažské dopravní společnosti s r.o., Opavská 57, 79401 Krnov.

 K čemu ODISKA slouží

ODISKU lze využít k platbě jednotlivého jízdného z tzv. elektronické peněženky a zároveň i jako nosič předplatní jízdenky, postupně bude možné využít ODISKU univerzálně u všech dopravců na území Moravskoslezského kraje, případně i u jiných dopravců a na území jiných krajů, kteří se k systému ODISKY připojí. Informace o aktuálních možnostech využití ODISKY naleznete na stránkách Koordinátora ODIS s.r.o.(www.kodis.cz). Dále jako náhrada mnoha průkazek, karet a různých typů papírových jízdenek, které jsou nyní k prokázání platnosti jízdního dokladu v Moravskoslezském kraji nutné. K zjednodušení a zpřesnění odbavení cestujících – odpadnou vizuální kontroly platnosti průkazu řidičem, platnosti slevy, platnosti zón, časové platnosti jízdenky, atd. Při odbavení pouze nahlásíte řidiči svou cílovou zastávku, na pokyn přiložíte kartu ke čtečce a odbavení proběhne zcela automatizovaně Při platbě jednotlivého jízdného odpadá starost s peněžní hotovostí. Při ztrátě karty lze hotovost uloženou v elektronické peněžence či časovou jízdenku přehrát na novou kartu

 Jak ODISKU pořídit

Stáhněte si a vytiskněte si a vyplňte příslušnou Žádost o vydání ODISKY, potvrzení o studiu a souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Navštivte kontaktní místo,(podejte žádost u řidiče, který má žádost o ODISKU a potvrzení o studiu v autobuse), kde Žádost spolu se Souhlasem podáte (tiskopisy Žádosti a Souhlasu jsou k dispozici i na internetu a kontaktních místech, Opavská 57, 79401 Krnov). Při podání žádosti je nutné uhradit poplatek za vystavení ODISKY ve výši 130,- Kč a předložit průkazkovou fotografii odpovídající aktuální podobě žadatele, pokud žádáte o ODISKU s určitým slevovým profilem (žák, student, důchodce), je potřeba doložit příslušné doklady prokazující Váš nárok na slevu dle Tarifu ODIS. Pokud je žadatelem o ODISKU dítě do 15 let nebo osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo omezená ve způsobilosti k právním úkonům, předkládá Žádost zákonný zástupce žadatele. Lhůta pro vystavení ODISKY je do 5 pracovních dní. Po uplynutí této lhůty se opět (pokud si vyzvednete podklady u řidiče autobusu a vyplněné mu je v pořádku předáte, pak si jen dojdete na kontaktní místo Opavská 57, 79401 Krnov pro čipovou kartu) dostavíte na kontaktní místo, kde si vyzvednete zhotovenou kartu, na kterou si rovnou můžete nechat nahrát peněžní hotovost do elektronické peněženky nebo předplatní časový kupón. Časové kupóny (30 denní) a dobíjení hotovosti do elektronické peněženky lze následně provádět i v autobusu u řidiče na lince

Novinky

 

           

Kontakt

Osoblažská Dopravní Společnost, s.r.o.,  Opavská 57, 794 01 KRNOV, Jednatel: Jiří Zedek, tel: +420 724 607 407, mail : j.zedek@osoblazka.cz, tel: +420 554 612 206, fax: +420 554 645 450

Provozováno CMS / E-shop (c)2019 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies